Begrepp
Nomenklaturen över material och förnödenheter


Nomenklaturen över material och förnödenheter i industrins varustatistik har utarbetats utgående från Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA). Denna har tillämpats så att den fyller de nationella behoven. De fyra första siffrorna i rubrikerna beskriver den tillverkande näringsgrenen (i nomenklaturen TOL2008, TOL2002 eller TOL95 beroende på statistikåret). Rubriken har 6-8 siffror.


Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa