Begrepp och definitioner

Den här listan innehåller statistikbegrepp med definitioner. Begreppen är termer och variabler som används i statistik och i statistikproduktionen. Definitionerna är till hjälp för statistikanvändare vid tolkning av statistik: hurdana uppgifter ingår i statistiken, vad berättar statistiken? Ett begrepp kan ha flera definitioner eftersom samma begrepp kan ha olika betydelser i olika statistik (se t.ex. begreppet omsättning).

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

Dela