Begrepp
CRF-tabeller


Rapporteringstabell i Common Reporting Format som används inom det nationella systemet för inventering av växthusgaser.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa