Begrepp
Bärförmåga


Med ett fordons bärförmåga avses den största tillåtna lastvikt som myndigheterna i registreringslandet tillåter för fordonet (skillnaden mellan totalmassa och egenmassa).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • AKE

Närbegrepp


Jaa