Begrepp
Utbildningssektor


I läroanstaltsstatistiken indelas utbildningen i följande utbildningssektorer:
- grundskoleutbildning
- gymnasieutbildning
- yrkesutbildning
- yrkeshögskoleutbildning
- universitetsutbildning.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa