Begrepp
Utflyttning inom omflyttningen mellan kommuner


Personer som flyttat från en kommun till en annan och som anmälts till befolkningsdatasystemet. I statistiken kan en person ha flera flyttningar under ett år. Sedan 1.6.1994, då lagen om hemkommun (201/1994) trädde i kraft, har de studerandes flyttningar kunnat anses, om den studerande så önskar, som stadigvarande flyttningar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa