Begrepp
Beviljade nya borgensförbindelser


Det sammanlagda beloppet av statliga borgensförbindelser som beviljats under referensperioden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa