Begrepp
Temakarta


Temakarta är en karta som visar geografisk förekomst, styrka eller variation när det gäller en företeelse eller ett tema som man valt. Temakartan kan samtidigt visa flera företeelser. Man kan också tala om en statistisk temakarta, när den uppgift som visas baserar sig på statistiska beräkningar eller undersökningar.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa