Begrepp
Televerksamhet


Med televerksamhet avses nät- och kommunikationstjänster. Nättjänster avser tjänster som tillhandahålls av ett nätföretag, och kommunikationstjänster avser tjänster som tillhandahålls av ett tjänsteföretag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa