Begrepp
Tidsbefraktat utländskt fartyg


Ett fartyg i ett utländskt register, som ett finländskt företag har tidsbefraktat (hyrt).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa