Offentlighetslagen

Enligt offentlighetslagen (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet) skall myndigheter, därmed även Statistikcentralen, göra upp och tillhandahålla beskrivningar på de datasystem de upprätthåller, varur framgår datasystemets ändamål och vilka uppgifter som lagrats i det samt om uppgifterna är offentliga eller sekretessbelagda samt på vad sekretessen grundar sig på. Statistikcentralens har utarbetat beskrivningar över statistik samt de registerbeskrivningar som förutsätts i personuppgiftslagen.

Information om offentlighetslagen och dess tillämpning finns på dataombudsmannens webbsidor.