6 Agriculture

Pääluokat - Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 1997
 
6Agriculture
60Agriculture (*)
600Agriculture (*)
62Agriculture, forestry and fishery
620Agriculture, forestry and fishery (*)
621Crop and livestock production
622Horticulture
623Forestry
624Fisheries
629Other or unknown agriculture, forestry and fishery
64Veterinary
640Veterinary
69Other or unknown agriculture
699Other or unknown agriculture