Rahanarvonmuunnin

Rahanarvonmuuntimella voit laskea, minkä arvoinen tietyn vuoden rahamäärä on eri vuosina. Voit esimerkiksi muuntaa vuoden 1970 markat vuoden 2022 euroiksi. Sivun lopussa on esimerkkejä markka- ja euromuunnoksista.

Laskuri kattaa vuodet 1860–2023. Vuosi 1914 on kuitenkin poistettu puutteellisten tietojen takia. Kuluvaa vuotta ei ole mukana, koska koko vuoden tiedot tiedetään vasta sen päätyttyä.

Laskuri

Valitse vuodet ja anna rahamäärä. Rahayksikkö muuttuu valitsemasi aloitusvuoden mukaisesti. Kun muutat arvoja, tulos lasketaan automaattisesti. Tulos pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

 

 

Tulos

Vuoden   rahamäärää   vastaava rahamäärä vuonna   oli  .

Elinkustannusindeksin muutos ja inflaatio valitulla aikavälillä

Vuonna   elinkustannusindeksi:  .
Vuonna   elinkustannusindeksi:  .

Muutos vuodesta   vuoteen  :   %.

Keskimääräinen vuotuinen inflaatio tällä aikavälillä:   %.

Laskennan perusteet

Laskenta perustuu elinkustannusindeksiin 1914:1-6=100, ja se ottaa huomioon sekä vuoden 1963 rahauudistuksen että vuoden 2002 euroon siirtymisen. 

Vuoden 1963 uudistuksessa otettiin käyttöön niin sanottu uusi markka, jonka arvo oli 100 vanhaa markkaa eli uudistuksessa leikattiin lopusta kaksi nollaa. Vuonna 2002 euroon siirtymisen yhteydessä markat jaettiin euroiksi vakioluvulla 5,94573.

Elinkustannusindeksin 1914:1-6=100 kokonaispisteluvuista laskettu vuosimuutosprosentti saattaa poiketa virallisesta prosenttimuutosluvusta, koska se lasketaan kulloisenkin perusvuoden kahteen desimaalin katkaistuista indeksipisteluvuista.

Esimerkkejä

Markat euroiksi

Muunnetaan vuoden 1970 markkoja vuoden 2021 euroiksi.
Laskuri huomioi automaattisesti rahayksikön muuttumisen, sinun tarvitsee vain syöttää arvot:

Minkä vuoden raha? 1970

Minkä vuoden rahaksi? 2021

Rahamäärä 5,00 mk

Tulos: Vuoden 1970 viittä markkaa vastaa 7,62 euroa vuonna 2021.

Eurot markoiksi

Muunnetaan vuoden 2021 euroja vuoden 1960 "vanhoiksi" markoiksi.
Laskuri huomioi automaattisesti sekä rahayksikön muuttumisen että vuoden 1963 rahauudistuksen, sinun tarvitsee vain syöttää arvot:

Minkä vuoden raha? 2021

Minkä vuoden rahaksi? 1960

Rahamäärä 100,00 EUR

Tulos: Vuoden 2021 sataa euroa vastaa 4 068,31 markkaa vuonna 1960.

Tietokantataulukko
 

Rahanarvonkerroin

Rahanarvoinkertoimet vuosille 1860–2023 ovat saatavana Excel-tiedostona kuluttajahintaindeksin sivulta.