Kieli 2003

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Kieliluokitusta käytetään mm. väestötilastoissa määriteltäessä henkilöiden äidinkieltä.

Luokituksen kansainvälinen tausta

Luokitus perustuu ISO 639-1 -standardiin (Codes for the representation of names of languages, Part 1: Alpha-2 code, 15.7.2002). Standardi koostuu kielten nimistä ja niille annetuista kaksikirjaimisista koodeista. Se korvaa vuonna 1988 ilmestyneen ISO 639 -standardin.

ISO 639-1 -standardia ylläpitää Infoterm (International Information Centre for Terminology).

Kielten kolmikirjaimiset tunnukset (ISO 639-2 -standardi):

Kansainvälinen standardi ISO 639-2 (Codes for the representation of names of languages, Part 2: alpha-3 code) kielten kolmikirjaimisista tunnuksista on valmistunut vuonna 1998. Sitä ylläpitää Library of Congress.

Kansallinen standardi:

Suomen Standardisoimisliitto on vahvistanut vastaavan kansallisen kielistandardin viimeksi vuonna 1993 (SFS-ISO 639. Kielten nimien tunnukset. Suomen Standardisoimisliitto). Uusimmasta (15.7.2002) kansainvälisestä standardista ei ole olemassa suomalaista versiota, joten kaikilla tässä esitettävillä kielillä ei ole virallista suomenkielistä nimeä. Nämä kielet on merkitty asteriskilla (*): suuraakkosin alkavat ovat englanninkielisiä, muut asteriskilla merkityt epävirallisia suomenkielisiä nimiä. Epävirallisten suomenkielisten nimien lähteenä on käytetty Jaakko Anhavan teosta Maailman kielet ja kielikunnat, painos vuodelta 1998.

Muutokset edellisestä versiosta

Serbokroatian kieli (hs) poistettiin ISO 639-1 -koodistosta vuonna 2000. Sen korvasivat kroatia (hk), serbia (sr) ja bosnia (bs). Väestörekisterissä, jota käytetään aineistona väestötilastoissa, on kuitenkin yhä suurehko määrä henkilöitä, jotka ilmoittavat äidinkielekseen serbokroatian. Näiden henkilöiden äidinkieltä ei voida luotettavasti määritellä tilastoinnin yhteydessä kroatiaksi, serbiaksi tai bosniaksi, ja siksi serbokroatian kieli on säilytetty Tilastokeskuksen käyttämässä kieliluokituksessa.

Uudet kielet:

an aragonia
ht haiti, haitin kreoli
li limburgi
ii pohjois-ji

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet yms.

Tunnusjärjestelmään kuuluvat kielten kaksikirjaimiset tunnukset kirjoitetaan pienaakkosin. Tunnukset muodostetaan kunkin kielen omakielisen nimen pohjalta. Poikkeuksena ovat japanin, suomen ja unkarin kielet, joiden tunnukset on muodostettu näiden maiden toivomuksen mukaisesti englanninkielisen nimen pohjalta.