20 Högre grundnivå

Huvudgrupper - Utbildning
 
0 Allmänbildande utbildning
20Högre grundnivå
201Allmänbildande utbildning på högre grundnivå
2011Grundskola
201101Grundskola
2012Mellanskola
201251Mellanskola
2019Annan allmänbildande utbildning på högre grundnivå
201999Annan eller okänd allmänbildande utbildning på högre grundnivå