Paluu


Rakennusluokitus 1994

A Asuinrakennukset
01 Erilliset pientalot
011 Yhden asunnon talot
012 Kahden asunnon talot
013 Muut erilliset pientalot
02 Rivi- ja ketjutalot
021 Rivitalot
022 Ketjutalot
03 Asuinkerrostalot
032 Luhtitalot
039 Muut asuinkerrostalot
 
B Vapaa-ajan asuinrakennukset
04 Vapaa-ajan asuinrakennukset
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset
 
C Liikerakennukset
11 Myymälärakennukset
111 Myymälähallit
112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
119 Muut myymälärakennukset
12 Majoitusliikerakennukset
121 Hotellit yms.
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit
124 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet
129 Muut majoitusliikerakennukset
13 Asuntolarakennukset
131 Asuntolat yms.
139 Muut asuntolarakennukset
14 Ravintolat yms.
141 Ravintolat yms.
 
D Toimistorakennukset
15 Toimistorakennukset
151 Toimistorakennukset
 
E Liikenteen rakennukset
16 Liikenteen rakennukset
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
163 Pysäköintitalot
164 Tietoliikenteen rakennukset
169 Muut liikenteen rakennukset
 
F Hoitoalan rakennukset
21 Terveydenhuoltorakennukset
211 Keskussairaalat
213 Muut sairaalat
214 Terveyskeskukset
215 Terveydenhuollon erityislaitokset
219 Muut terveydenhuoltorakennukset
22 Huoltolaitosrakennukset
221 Vanhainkodit
222 Lasten- ja koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset
229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Muut sosiaalitoimen rakennukset
231 Lasten päiväkodit
239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset
24 Vankilat
241 Vankilat
 
G Kokoontumisrakennukset
31 Teatteri- ja konserttirakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot
312 Elokuvateatterit
32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset
322 Kirjastot ja arkistot
323 Museot ja taidegalleriat
324 Näyttelyhallit
33 Seura- ja kerhorakennukset yms.
331 Seura- ja kerhorakennukset yms.
34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
342 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset
351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit
359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
36 Muut kokoontumisrakennukset
369 Muut kokoontumisrakennukset
 
H Opetusrakennukset
51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset
531 Korkeakoulurakennukset
532 Tutkimuslaitosrakennukset
54 Muut opetusrakennukset
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset
549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset
 
J Teollisuusrakennukset
61 Energiantuotannon yms. rakennukset
611 Voimalaitosrakennukset
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset
69 Teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teollisuushallit
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset
 
K Varastorakennukset
71 Varastorakennukset
711 Teollisuusvarastot
712 Kauppavarastot
719 Muut varastorakennukset
 
L Palo- ja pelastustoimen rakennukset
72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset
721 Paloasemat
722 Väestönsuojat
729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset
 
M Maatalousrakennukset
81 Kotieläinrakennukset
811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
89 Muut maatalousrakennukset
891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
892 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat
899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset
 
N Muut rakennukset
93 Muut rakennukset
931 Saunarakennukset
941 Talousrakennukset
999 Muualla luokittelemattomat rakennukset

Paluu