10 Stenkols-, brunkols och torvutvinning

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2002
 
C Gruvdrift och utvinning av mineral
CA Utvinning av energimineral
10Stenkols-, brunkols och torvutvinning
101Stenkolsutvinning
1010Stenkolsutvinning
10100Stenkolsutvinning
102Brunkolsutvinning
1020Brunkolsutvinning
10200Brunkolsutvinning
103Torvutvinning och beredning
1030Torvutvinning och beredning
10300Torvutvinning och beredning