10920 Framställning av mat till sällskapsdjur

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
C Tillverkning
10 Livsmedelsframställning
109Framställning av beredda djurfoder
1091Framställning av beredda fodermedel
10910Framställning av beredda fodermedel
1092Framställning av mat till sällskapsdjur
10920Framställning av mat till sällskapsdjur

10920 Framställning av mat till sällskapsdjur

Omfattar:
- framställning av mat till sällskapsdjur (hundar, katter, gnagare, fåglar, akvariefiskar o.d.)
- beredning av slaktavfall för att framställa djurfoder

Omfattar inte:
- framställning av fiskmjöl till djurfoder (10200)
- framställning av oljekraftfoder (10410)
- verksamhet som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild behandling, t.ex. oljefröer (10410), rester från malning av spannmål (10610) o.d.