17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
C Teollisuus
17Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
171Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus
172Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus

17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt valmistavat massaa, paperia tai jalostettuja paperituotteita. Näiden tuotteiden valmistus ryhmitellään yhteen, koska ne sisältävät peräkkäisiä toisiinsa liittyviä prosesseja. Tavallisesti yksikkö käyttää useampaa kuin yhtä valmistusprosessia.

Toiminta jaetaan kolmeen perusryhmään:

Massan valmistuksessa selluloosakuidut erotetaan puun muista aineosista tai kierrätyspaperista poistetaan epäpuhtaudet ja lisätään pieniä määriä reagensseja parantamaan kuitujen sidosta.

Paperin valmistuksessa massa syötetään paperikoneen viiralle, joka liikkuu ja läpäisee vettä. Vesi poistuu viiran reikien läpi, jolloin viiralle jääneet kuidut muodostavat tasaisen kuitumaton eli paperirainan. Puristinosassa rainasta puristetaan vettä pois ja rainaa tiivistetään. Lopuksi paperiraina kuivataan.

Jalostetut paperituotteet valmistetaan paperista ym. materiaaleista käyttäen erilaisia leikkaus- ja muotoilumenetelmiä. Valmistus voi sisältää pinnoituksen ja laminoinnin. Paperituotteet voivat olla myös painettuja (tapetti, käärepaperi jne.), kunhan painatus on tuotteen pääasiallisen käytön kannalta toissijaista.