17 Pappers- och pappersvarutillverkning

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
C Tillverkning
17Pappers- och pappersvarutillverkning
171Massa-, pappers- och papptillverkning
172Tillverkning av pappers- och pappvaror

17 Pappers- och pappersvarutillverkning

Denna grupp omfattar tillverkning av massa, papper och pappersvaror. Tillverkningen av dessa varor grupperas tillsammans, eftersom de representerar en serie av vertikalt sammanbundna processer. I allmänhet använder enheterna fler än en tillverkningsprocess.

Det rör sig huvudsakligen om tre aktiviteter:

Tillverkning av pappersmassa går ut på separering av cellulosafibrerna från annan substans i ved eller upplösning av och borttagning av bläck i returpapper varefter små mängder reagens blandas i för att förstärka bindningen av fibrerna.

Vid tillverkning av papper matas pappersmassa ut på en pappersmaskinsvira i rörelse, som släpper igenom vatten. Vattnet rinner genom hålen i viran och de fibrer som blir kvar bildar en jämn fibermatta, dvs. pappersbana. I pappersmaskinens pressdel pressas vatten ut och banan pressas samman. Till sist torkas pappersbanan.

Förädlade pappersvaror tillverkas av papper och andra material med hjälp av olika skärnings- och utformningsmetoder. Tillverkningen kan omfatta ytbehandling och laminering. Det kan vara tryck på pappersvarorna (tapeter, presentpapper o.d.), men tryckningen får inte vara huvudsyftet.

Dela