43341 Måleriarbeten

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
F Byggverksamhet
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
433Slutbehandling av byggnader
4331Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43310Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
4332Byggnadssnickeriarbeten
43320Byggnadssnickeriarbeten
4333Golv- och väggbeläggningsarbeten
43330Golv- och väggbeläggningsarbeten
4334Måleri- och glasmästeriarbeten
43341Måleriarbeten
43342Glasmästeriarbeten
4339Annan slutbehandling av byggnader
43390Annan slutbehandling av byggnader

43341 Måleriarbeten

Omfattar:
- invändig och utvändig målning av byggnader
- restaurerings- och dekorationsmålning o.d.
- målning av anläggningar inom anläggningsbyggnad
- målning av metallkonstruktioner

Omfattar inte:
- målning och annan markering av körbanor på vägar och parkeringsplatser (42110)
- specialiserad målning av fartyg (30110)

Dela