86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
86 Terveyspalvelut
862Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
8621Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
86210Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
8622Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
86220Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
8623Hammaslääkäripalvelut
86230Hammaslääkäripalvelut

86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut

Tähän kuuluu kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien terveyskeskusten toiminta sekä yleislääketieteen palveluja antavat vastaanotot.

Tähän kuuluu:
- terveyskeskusten yleislääkäri- ja erikoislääkäripalvelut
- terveyskeskusten vuodeosastojen ja poliklinikoiden palvelut: terveyskeskusten hammashuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto jne.
- yleislääkäreiden vastaanotot ja hoito yleislääketieteen alalla

Tähän ei kuulu:
- sairaaloiden vuodeosastohoito (86101)
- terveyskeskusten vuodeosastot, joiden päätehtävä on tarjota vanhuksille pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja jotka toimivat omina toimipaikkoinaan,
kuuluvat luokkaan 87101
- muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden (esim. kätilöiden, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien) tuottamat palvelut (86901, 86909)
- yksityisten hammaslääkäreiden palvelut (86230)