H Kuljetus ja varastointi

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
HKuljetus ja varastointi
49Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
50Vesiliikenne
51Ilmaliikenne
52Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
53Posti- ja kuriiritoiminta

H Kuljetus ja varastointi

Tähän pääluokkaan kuuluu kotimaisten talousyksiköiden harjoittama henkilö- ja tavaraliikenne rautateitse, maanteitse, vesiteitse ja ilmateitse talousyksiköiden itse omistamilla tai ulkomailta suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai vuokratuilla liikennevälineillä. Pääluokkaan kuuluu myös putkikuljetus ja kuljettamiseen liittyvät tukitoiminnot, kuten terminaali- ja pysäköintipalvelut, lastinkäsittely ja varastointi sekä kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajan kanssa ja posti- ja kuriiritoiminnot.

Muilla toimialoilla (kauppa, teollisuus jne.) harjoitettava, päätoimintaa palveleva kuljetus ja varastointi, jota ei ole erotettu omaksi toimipaikakseen, luokitellaan päätoiminnan mukaan kauppaan, teollisuuteen jne.

Tähän ei kuulu:
- suuret liikennevälineiden korjaus- ja muutostyöt (331)
- moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (4520)
- teiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien rakennus, huolto ja korjaus (42)
- kuljetusvälineiden vuokraus ilman kuljettajaa (771, 773)
- sairaankuljetuspalvelut (86904)
- palo- ja pelastuslaitoksen sairaankuljetustoiminta (84250)
- tietoliikenne (61)
- kulkuneuvojen valmistus (29, 30)
- teiden ja lentokenttien puhtaanapito, hiekoitus yms. (81291)