M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
MAmmatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
69Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
70Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
71Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
72Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73Mainostoiminta ja markkinatutkimus
74Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
75Eläinlääkintäpalvelut

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Tähän pääluokkaan kuuluvat sellaiset ammatillisesti, tieteellisesti ja teknisesti erikoistuneet toiminnat, jotka vaativat korkeatasoista osaamista, ja joiden kautta palvelujen käyttäjille voidaan välittää erikoistunutta tietämystä ja taitoja.