R Kultur, nöje och fritid

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
RKultur, nöje och fritid
90Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
91Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
92Spel- och vadhållningsverksamhet
93Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

R Kultur, nöje och fritid

Denna huvudgrupp omfattar olika kultur-, underhållnings- och rekreationstjänster såsom musik- och teaterföreställningar, museiverksamhet, vadslagning, idrott och annan rekreationsverksamhet.