Världsstatistikdagen 20.10.2010 — statistik i vardagen

Den första Världsstatistikdagen (World Statistics Day) firas 20.10.2010. Dagen firas på initiativ av FN:s statistikkommitté och dess beskyddare är FN:s generalförsamling.

Målen för dagen är att betona betydelsen av tillförlitlig information i vardagstänkandet och beslutsfattandet, göra statistik bekant för allmänheten samt att öka den officiella statistikens synlighet och kännedom.

Att kunna läsa och använda statistik och annan numerisk information är en av informationssamhällets basfärdigheter. Producenterna av Finlands officiella statistik vill således på Världsstatistikdagen 2010 lyfta fram förmågan att läsa och använda statistik som en del av medborgarfärdigheterna.

Finlands officiella statistik satsar på framtidens statistikanvändare och -producenter

På Världsstatistikdagen 2010 satsar aktörerna inom den officiella statistiken särskilt på samarbete med läroanstalterna. Förbättrandet av ungdomars samhälleliga färdigheter ses som en viktig del av statistikproducenternas samhällsansvar.

  • Läromaterial: Skolorna erbjuds uppgifter och läromaterial som har statistik som tema och som grundar sig på statistik. Uppgifterna lämpar sig för undervisning i flera olika läroämnen, bl.a. hälsokunskap, matematik, samhällskunskap, biologi och geografi, i olika årskurser.
  • Expertbesök: Skolorna erbjuds en möjlighet att inbjuda experter inom olika områden för att berätta om statistik och hur man producerar och använder statistik.

Förutom läroanstaltssamarbetet anordnas under dagen olika evenemang i olika organisationer.

Evenemang och länkar till teman kring Världsstatistikdagen

Bakgrundsmaterial och källor

Förfrågningar:
Statistikcentralen, Minna Korhonen (09) 1734 2627 eller Leila Kaunisharju (09) 1734 7369

Dela