Yrkesfisket i havet

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/akmer/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Antalet yrkesfiskare samt fångsten och fångstmängden per art, per månad, per område och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket.

Nyckelord

yrkesfisket, havsfisket, fångst, fiskare, fiskefartyg, fisk, fiske

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/akmer/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016