Ammatillinen koulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/aop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus tekee tilastoa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista. Ensin valmistuvat ennakkotiedot oppilaitosten ammatillisesta koulutuksesta poikkileikkausajankohdalta (20.9.) ja kalenterivuoden aikana näyttötutkintoihin osallistuneista. Lopulliset tilastot perustuvat henkilöpohjaisiin tiedonkeruisiin. Lopullinen ammatillisen koulutuksen tilasto sisältää tietoja 20.9. oppilaitoksissa kirjoilla olleista tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, kalenterivuoden aikana tutkinnon suorittaneista ja oppisopimuskoulutukseen osallistuneista kalenterivuodelta. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Ammatillisen koulutuksen oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista on saatavissa tietoa sekä opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta koulutuksesta (ammatilliset perustutkinnot) että näyttötutkintoon valmistavasta ammatillisesta koulutuksesta (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot). Tietoa saa myös mm. oppilaitoksista, opiskelijoiden tutkinnoista koulutusohjelmatarkkuudella ja koulutuksen alueellisesta jakautumisesta.

Tietosisältö

Ennakkotiedot sisältävät ammatillisen koulutuksen opiskelijat 20.9. tilanteen mukaisina ja näyttötutkintoihin osallistuneet kalenterivuodelta. Lopullisessa tilastossa on tietoja oppilaitosmuotoisen tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demograafiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää ennakkotiedot ammatillisen koulutuksen opiskelijoista sähköisellä Internet -lomakkeella ja näyttötutkintoihin osallistuneista excel -lomakkeella. Lopulliset henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot kerätään sähköisesti ammatillista koulutusta antavista oppilaitoksista sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot opiskelijoista valmistuvat saman vuoden marraskuussa. Ennakkotiedot näyttötutkintoihin osallistuneista valmistuvat seuraavan vuoden huhtikuussa. Henkilöpohjaiset opiskelija-, tutkinto- ja oppisopimuskoulutusaineistot valmistuvat seuraavan vuoden syyskuussa.

Aikasarja

Tietoja ammatillisesta koulutuksesta on kerätty Tilastokeskuksessa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Aikasarjaa on tehty 1980-luvulta lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset oppilaitokset, koulutus, opiskelijat, oppisopimuskoulutus, tutkinnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aop/yht.html


Päivitetty 04.11.2014

Jaa