Ammatillinen koulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/aop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet: Koulutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus tuottaa ammatillisen koulutuksen tilaston vuosittain. Kuluvan syksyn oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärää 20.9. Lopullinen ammatillisen koulutuksen tilasto sisältää tietoja uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista kalenterivuodelta. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Ennakkotilasto sisältää oppilaitoskohtaiset lukumäärätiedot opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista ja näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 20.9.

Lopullinen ammatillisen koulutuksen tilasto sisältää tietoja tutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista kalenterivuodelta. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoista on saatavissa tietoa myös 20.9. poikkileikkausajankohdalta. Tietoa on saatavana sekä nuorille suunnatusta opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta (ammatilliset perustutkinnot) että aikuisille suunnatusta näyttötutkintoon valmistavasta ammatillisesta koulutuksesta (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot). Tietoa saa myös mm. koulutuksen järjestäjistä, oppilaitoksista, opiskelijoiden tutkinnoista koulutusohjelmatarkkuudella ja koulutuksen alueellisesta jakautumisesta.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demograafiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää ennakkotiedot ammatillisen koulutuksen opiskelijoista internetin kautta sähköisellä web -lomakkeella. Lopulliset henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot kerätään sähköisesti (tiedostosiirtona) ammatillista koulutusta antavien koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoksilta sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot opiskelijoista valmistuvat saman vuoden marraskuussa. Lopulliset henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot valmistuvat tilastovuoden jälkeisen vuoden syyskuussa.

Aikasarja

Tietoja ammatillisesta koulutuksesta on kerätty Tilastokeskuksessa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Aikasarjaa on tehty 1980-luvulta lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset oppilaitokset, koulutus, opiskelijat, oppisopimuskoulutus, tutkinnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aop/yht.html


Päivitetty 18.02.2015