Preliminär skördestatistik

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/esatt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller preliminära uppgifter från juli och augusti om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland. Av spannmålsgrödorna ingår i statistiken uppgifter om vår- och höstvete, råg, korn, havre och blandsäd. Övriga växtgrupper är rybs, potatis, sockerbeta, ärter samt av vallväxterna hö och ensilage.

Nyckelord

lantbruk, växtproduktion, skörd, sädesslag, åkerväxter, vallväxter, potatis

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/esatt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015