Julkinen oikeusapu

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/julo/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Julkisen oikeusavun tilasto kuvaa julkisissa oikeusaputoimistoissa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä asioita.

Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohtaisesti asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Mikäli hänellä ei ole tähän varaa, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoista (omavastuuosuus).

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Valtion oikeusaputoimistoissa oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut yksityiset lakimiehet. Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa ja sitä haetaan aina valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella.

Tietosisältö

Julkisissa oikeusaputoimistoissa loppuun käsitellyt asiat oikeusapupiireittäin, oikeusaputoimistoittain, asialuokittain ja asiaryhmittäin käsittelyajan, omavastuuosuuden, toimenpiteen sekä hakijan iän ja sukupuolen mukaan. Tilastossa on lisäksi ns. työtili vuoden aikana vireillä olleista asioista.

Käytetyt luokitukset

Oikeusapupiirit, oikeusaputoimistot, asialuokka, asiaryhmä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston perusaineisto saadaan oikeusministeriön ylläpitämästä julkisten oikeusaputoimistojen asiankäsittelyjärjestelmästä (vuodet 2003-2009 sekä osin vuosi 2010 Julia-järjestelmästä, 1.3.2010 alkaen Romeo-järjestelmästä).

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset tiedot tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä.

Aikasarja

Julkisten oikeusaputoimistojen asiankäsittelyjärjestelmästä poimittujen tietojen aikasarja alkaa vuodesta 2003. Vuoden 2010 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.

Asiasanat

oikeusapu, oikeusaputoimistot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/julo/yht.html


Päivitetty 26.03.2015

Jaa