De totala pensionsutgifterna i Finland

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kokelmen/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Det finländska pensionssystemet är uppsplittrat på flera aktörer. De totala pensionsutgifterna i vårt land består sålunda av pensioner som betalas ut från flera olika håll och system. Arbetspensionerna betalas ut av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor inom den privata sektorn samt av pensionsanstalter inom den offentliga sektorn. Folkpensionssystemets pensioner betalas ut av FPA. I de totala pensionsutgifterna ingår även pensionerna enligt lagarna om trafikförsäkring, olycksfallsförsäkring, militärskada och militärolycksfall (s.k. SOLITA-pensioner).

Nyckelord

socialskydd, statistik, pensioner, folkpensioner, arbetspensioner, olika pensionssystem, pensionsanstalter, pensionärer, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kokelmen/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.05.2017

Dela