Kommunernas och samkommunernas budgeter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktal/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen av kommunernas och samkommunernas budgeter.

Uppgiftsinnehåll

De finländska kommunernas och samkommunernas budgetuppgifter. Primäruppgifterna för statistiken över kommunernas och samkommunernas budget sammanställs enligt Finlands Kommunförbunds rekommendationer om budgetar ur resultaträknings-, finansierings- och investeringsdelarna i kommunens och samkommunens budget. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Statistiken framställs på basis av regionala indelningar utgående från kommunindelningen, såsom hela landet, Fasta Finland, landskap och kommun. För samkommunernas del i typ av samkommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna sammanställs på en webblankett för alla kommuner och på en webb- eller pappersblankett för samkommunerna. Uppgifterna om de åländska kommunerna samlas in från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Kommunernas och samkommunernas budgetpublikationer blir färdiga i februari-mars.

Tidsserie

På grund av olika förändringar (i bokförings- och statsandelssystemet, statistikförändringar) saknas en enhetlig tidsserie. Årsuppgifter om statistiken över kommunernas budget finns i elektronisk form för åren 1995–1996 och från 1997 framåt. Årsuppgifter om statistiken över samkommunernas ekonomi är tillgängliga fr.o.m. år 1997.

Nyckelord

bokslut, budget, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, offentliga sektorn, samkommuner, skatteinkomster, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktal/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.10.2011