Fiskresurser

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kvarat/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Uppskattning av fiskbetåndets tillstånd.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kvarat/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.07.2020