Totalproduktionen av kött

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/likotu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över totalproduktionen av kött är en årsstatistik som beskriver slaktmängderna av nöt-, svin-, får-, fjäderfä- och hästkött vid slakterierna och på gårdarna. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna, på lantbruksundersökningen på nötkreatursregistret.

Nyckelord

lantbruk, köttproduktion, nötkött, griskött, fårkött, fjäderfäkött, slakt, slakterier, gårdar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/likotu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.09.2011