Ägande av skogsmark

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/metsom/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken som behandlar ägandet av skogsmark innehåller information om privatpersonernas skogsägande. Informationen är uppdelad enligt skogscentralernas verksamhetsområden. I statistiken har en och samma ägares hela skogsegendom samlats ihop till en skogsfastighetshelhet. Helhetens läge bestäms enligt ägarens boningsort. För skogsfastighetshelheterna uppges antalen och arealerna fördelade i storleksklasser utgående från skogsmarksarealen.

I skogsfastighetshelheten kan det ingå ett flertal skogsbruksfastigheter, av vilka det presenteras egna skogscentralvisa storleksfördelningar. På riksnivå presenteras även information om de andra ägargrupperna. Statistiken baserar sig på Skattestyrelsens fastighetsdatabaser.

Nyckelord

ägande av skogsmark, skogsägande, skogsfastighetshelhet, skogsbruksfastighet, skogsbruk

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/metsom/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016