Skogsskydd

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/metsu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Miljö och naturresurser
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken om skogsskyddet innehåller information om skyddade områden och områden som är i begränsad skogsbruksanvändning i Finland. Statistiken är indelad enligt skogscentraler, skogsmarks- och skyddsklasser samt skyddsområden.

Nyckelord

skogsbruk, skogsskydd, naturskydd, skyddsområden, naturskyddsområden

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/metsu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016