Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mhppt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken över skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten presenteras årsuppgifter om arbetsinsatserna samt deras enhets- och helhetskostnader. I statistiken presenteras även åt privatskogarna beviljat statligt stöd och beviljade statliga lån (s.k. KEMERA-finansiering). Statistiken är uppdelad enligt arbetsslag, skogscentraler (13) och ägargrupper (privata m.m., skogsindustrin och staten).

Nyckelord

skogsbruket, skogsvård, skogsförbättring, skogsförnyelse, skogsodling

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mhppt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 31.01.2018