Rakennus- ja asuntotuotanto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ras/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia. Tilasto kuvaa kotimaista rakennustuotantoa lopputuotteen näkökulmasta. Määrää tilastossa mitataan rakennushankkeen tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Tilastoon eivät sisälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset, eivätkä uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset.

Tietosisältö

Rakennus- ja asuntotuotanto tilasto sisältää tiedot myönnetyistä rakennusluvista, aloitetuista, keskeneräisistä ja valmistuneista rakennuksista, asuntojen lukumääristä ja uudisrakentamisen volyymi-indeksin sarjasta. Rakennus- ja asuntotuotantotilastossa määräyksikkönä on rakennusten lukumäärä, kuutiotilavuus, kerrosala, kokonaisala, asuntojen lukumäärä ja tuotannon volyymi. Volyymin indeksisarjat, rakennustuotannon kuutiomäärätiedot ja asuntojen kappalemäärät julkaistaan rakennustyypeittäin.

Erikseen voi tilata tietoja rakennustyypeittäin, joissa näkyy kerrosala, kerrosluku, omistajalaji, rakentaja, rakentamistapa, rakennusaine, julkisivumateriaali, lämmitystapa, lämmitysaine ja liittymät verkostoihin. Asunnoista tietoja: huoneistotyyppi, huoneistoala, varusteet.

Käytetyt luokitukset

Keskeiset luokitukset, joilla tilastot tehdään ovat ”Rakennusluokitus”, aluejakoina julkaisussa koko maa. Tietoja saatavana myös seutukunnittain ja kunnittain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomessa kaikki uudet talonrakennukset ovat luvanvaraisia. Kunnalliset rakennusvalvontaviranomaiset seuraavat ja keräävät tiedot rakennushankkeesta ja sen edistymisestä. Rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Väestörekisterikeskukselle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista.

Päivitystiheys

Myönnetyt rakennusluvat ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain, rakennusten aloitukset ja valmistumiset neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaisuviive noin kahdeksan viikkoa.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1952 lähtien. Nykyisellä rakennusluokituksella vuodesta 1988 lähtien. Uudisrakentamisen volyymi-indeksistä aikasarjat 1990=100, 1995=100, 2000=100 ja 2005=100.

Asiasanat

asunnot, asuntotuotanto, rakennukset, rakennusluvat, rakennustuotanto, rakentaminen, talonrakennus, uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ras/yht.html


Päivitetty 23.11.2011

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Tilastojen kuvaukset > Rakennus- ja asuntotuotanto

Navigointi

Tietoa tilastoista

Tilastojen kuvaukset

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute