Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/stev/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland ger en helhetsbild av arbetspensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller de viktigaste antalsuppgifterna om samtliga arbetspensionstagare, nypensionerade med arbetspension samt arbetspensionsförsäkrade i Finland. En central klassifikator i statistiken är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn.

Nyckelord

socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, pensionering

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/stev/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.05.2017

Dela