Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/thammh/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. I lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården anges de yrkesgrupper som Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) legitimerar eller registrerar som yrkesperson med skyddad yrkesbeteckning. Den årliga statistiken bygger på innehållet i TEO:s register den 31 december. När det gäller rätt till yrkesutövning, anges i registret bland annat yrke/yrkesgrupp, yrkesutbildning och specialexamen samt kön, ålder och boendekommun eller boendeland.

Nyckelord

hälsovårdspersonal, vårdpersonal, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/thammh/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.11.2016