Industrivirkets avverkningar och arbetskraft

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tpht/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken om industrivirkets avverkningar och arbetskraft är en månadsstatistik som innehåller information om virkesmängder som avverkats för användning inom industrin samt om arbetskraft och antalet maskiner som använts för drivningen. Statistiken utarbetas utan områdesindelning. Uppgifterna baseras på uppgifter som samlas in av virkesköpare och från Forststyrelsen.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tpht/yht_sv.html


Senast uppdaterad 31.08.2017