Voimavarat

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2017 rahoituksesta 71 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen osuus oli 11 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 3 prosenttia. 15 prosenttia rahoituksesta siirtyi edelliseltä vuodelta.

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2017 lopussa 840 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä oli 752, joista tiedonkeruussa toimi haastattelijoita 96 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstöstä 62 prosenttia oli naisia. 76 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon.

Tilastokeskuksen tunnuslukuja 2015–2017

  2015
milj. euroa
2016
milj. euroa
2017
milj. euroa
RAHOITUS 63,7 67,1 66,8
Toimintamenomääräraha 50,4 50,2 47,1
Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 3,7 6,7 10,1
Maksullisen toiminnan tuotot 8,0 8,6 7,5
Ulkopuolinen rahoitus 1,7 1,6 1,9
MENOT 57,0 56,9 55,7
Siirto seuraavalle vuodelle 6,7 10,1 11,1
 
Internetin HTML-tekstisivuja, kpl 207 000 221 000 234 000
Tilastojulkistukset, kpl 556 548 550
Julkaisujen levikki, kpl 6 000 5 600 6 800
Henkilöstö, henkilötyövuosia 736 739 752