Katsaus tilastotoimeen 2012

Eri tilastontuottajista koostuva Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta jatkoi virallisen tilaston kehittämistä keskittyen laadullisiin kysymyksiin. Neuvottelukunnan valmistelun pohjalta on asetettu uusi, kaikki virallisen tilaston tuottajat kattava neuvottelukunta vuosiksi 2013–2015.

Vuoden 2012 lopussa Suomen viralliseen tilastoon kuului 270 tilastoa. Tilastojen ajantasainen luettelo on julkaistu SVT-portaalissa.

SVT-neuvottelukunnan toiminta 2010–2012

Uudistuva lainsäädäntö ja tilastotoimen kehittämislinjaukset ohjaavat kehittämistä

Hallitus antoi marraskuussa eduskunnalle esityksen (HE 154/2012 vp) tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2. ja 3. §:n muuttamisesta. Myös valmistumassa olevan EU:n tilastoasetuksen muutosehdotuksen käsittely eteni.

Vuonna 2012 valmisteltiin SVT-tuottajien laatulupaus, jonka virallisen tilaston tuottajat ja ESS-viranomaiset allekirjoittivat 30.1.2013.

Tilastokeskus huolehtii jatkossa vakuutusalan tilastoinnista ja EU-raportoinnista Finanssivalvonnan lopetettua vakuutustilastoinnin. Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen yhteistyönä valmistui esiselvitys, jossa ehdotetaan maksutasetilastoinnin siirtämistä Suomen Pankista Tilastokeskukseen.

Valtion tilastotoimen kehittämislinjaukset vuosille 2013–2016 vahvistettiin.

Tilastotoimen selvityshankkeen työryhmän ehdotuksen mukaisesti valtiovarainministeriö käynnisti ohjelman kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämiseksi. Ohjelma ulottuu vuoteen 2019 saakka. Ohjelmaan liittyvien tehtävien toteuttamiseksi Tilastokeskus on perustanut kuntatilastoinnin projektikokonaisuuden.

Tilastontuottajat jatkoivat eri tilastoalueille asetetuissa työryhmissä tiivistä yhteistyötä tilastojen kehittämiseksi.

Julkaisunimikkeiden määrä väheni

Vuonna 2012 tilastotoimessa julkaistiin parikymmentä julkaisua vähemmän kuin edellisvuonna. Julkaisujen määrä väheni niin Tilastokeskuksessa kuin muussakin tilastotoimessa. Julkaisunimekkeiden määrän supistumista selittää tilastojen yhdistämisen ohella muutaman tilaston lakkauttaminen.

Säännöllisesti ilmestyvien vuositilastojulkaisujen valmistumisajat lyhenivät Tilastokeskuksessa vajaalla viikolla ja muussa tilastotoimessa pitenivät hieman. Tilastokeskuksen tuottamien neljännesvuositilastojen tuotantoaika piteni ja muun tilastotoimen nopeutui puoli viikkoa. Tilastokeskuksen kuukausitilastojen valmistumisajat säilyivät lähes ennallaan, kun taas muun tilastotoimen valmistumisajat nopeutuivat puolisen viikkoa.

Tilastotoimen kustannukset kasvoivat 6 prosenttia

Vuonna 2012 valtion tilastotoimen kustannukset olivat 77,2 miljoonaa euroa, mikä oli 4,5 miljoona euroa edellisvuotta enemmän. Kustannukset kasvoivat lähes 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen kustannukset kasvoivat 7,8 prosenttia. Muun tilastotoimen kustannukset kasvoivat vain hieman vuodesta 2011.

Tilastoryhmittäin eniten varoja käytettiin yrityksiä kuvaaviin tilastoihin, 8,3 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten varoja käytettiin työmarkkinoiden tilastointiin, 7 miljoonaa euroa, ja kolmanneksi eniten tuloja ja kulutusta koskevaan tilastointiin, 6 miljoonaa euroa. Sekä kansantalouden, maa-, metsä- ja kalatalouden sekä ympäristön ja luonnonvarojen tilastointiin käytettiin runsaat viisi miljoonaa euroa.

Valtion tilastotoimen kustannukset viranomaisittain 2011–2012, 1 000 euroa

  2011 2012
Ilmatieteen laitos 2911) 372
Liikennevirasto 287 284
Liikenteen turvallisuusvirasto 360 433
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 812 822
Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus
2 718 2 543
Maanmittauslaitos 370 381
Metsäntutkimuslaitos 1 245 1 355
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 288 270
Suomen ympäristökeskus 2 390 2 280
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4 325 4 399
Tilastokeskus 56 785 61 215
Tullihallitus 2 160 2 144
Työ- ja elinkeinoministeriö 658 679
Yhteensä 72 689 77 177
1) Vuoden 2009 tieto.

 

Valtion tilastotoimen kustannukset tilastoryhmittäin 2012, 1 000 euroa

  TK Muut Yht.
Asuminen 951   951
Elinolot 1 671   1 671
Energia 1 130   1 130
Hinnat ja kustannukset 4 618   4 618
Julkinen talous 2 014   2 014
Kansantalous 5 567   5 567
Kauppa 1 233 2 144 3 377
Koulutus 5 230   5 230
Kulttuuri ja viestintä 803   803
Liikenne ja matkailu 3 054 717 3 771
Maa-, metsä- ja kalatalous 340 4 990 5 330
Oikeus 961   961
Palkat ja työvoimakustannukset 2 399   2 399
Palvelut 158   158
Rahoitus ja vakuutus 697   697
Rakentaminen 480   480
Sosiaaliturva   1 760 1 760
Teollisuus 1 622   1 622
Terveys 878 2 639 3 517
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 1 563   1 563
Tulot ja kulutus 6 003   6 003
Työmarkkinat 6 332 679 7 011
Vaalit 452   452
Väestö 2 766   2 766
Ympäristö ja luonnonvarat 1 966 3 033 4 999
Yritykset 8 328   8 328
Yhteensä 61 215 15 962 61 215

 


Päivitetty 13.5.2013

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tilastokeskus > Valtion tilastotoimi > Katsaus tilastotoimeen 2012

Navigointi

Tilastokeskus

Valtion tilastotoimi


Muualla palvelussa
På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute