tk-icons
Sivuston näkymät

Käyttöehdot

 

Artikkelit ja muu tietosisältö

Tieto&trendit-sivustolla julkaistavat artikkelit ja blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja vaan niistä vastaavat kirjoittajat. Tekstejä käytettäessä tai niihin viitattaessa on lähteenä mainittava Tieto&trendit.

Viitatessa verkkosivuilla julkaistuihin muihin tietoihin on lähteenä mainittava Tieto&trendit, Tilastokeskus ellei yksittäisen taulukon tai kuvion kohdalla lähdettä toisin mainita.

Valokuvien ja karttojen tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai Tilastokeskuksella. Kyseisten materiaalin käytöstä on aina sovittava erikseen.


Artikkelien ja blogikirjoitusten kommentointi

Haluamme kommentointimahdollisuudella kannustaa lukijoita aktiiviseen ja monipuoliseen keskusteluun.

Toivomme kommentointia omalla nimellä. Nimimerkillä kommentointi edellyttää rekisteröitymistä omalla nimellä ja sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Toimitus voi harkintansa mukaan poistaa asiattomat kommentit, mainokset tai laittomat sisällöt.


Muutokset käyttöehtoihin

Toimitus voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja tai soveltaa tietoihin eri käyttöehtoja. Käyttöehtoja ei kuitenkaan muuteta takautuvasti.