Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya företag ökade med 5,5 procent jämfört med år 2016
31.10.2018
Enligt Statistikcentralen inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik år 2017. Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet störst i Nyland. Antalet nya företag ökade med 5,5 procent jämfört med år 2016.

Nästa offentliggörande:
25.1.2019

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2017
25.1.2018
Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html