Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya företag ökade med en procent och antalet nedlagda företag minskade med tre procent jämfört med år 2015
31.10.2017
Enligt Statistikcentralen inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade flest företag ned inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Antalet nya företag ökade med 0,8 procent jämfört med år 2015. Antalet nedlagda företag minskade med 0,7 procent jämfört med år 2015.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2017.

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tidsserien bryts
24.7.2014
Statistikens tidsserie har brutits och uppgifterna om nya företag för första kvartalet 2014 kan jämföras bara med antalet nya företag år 2013, men inte med uppgifter för tidigare perioder.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html

Dela