Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
En betydande ökning i antalet anställda inom servicenäringarna år 2018
23.12.2019
År 2018 verkade 395 000 arbetsställen i vårt land och på dem utfördes 1,5 miljoner årsverken. Antalet anställda ökade rejält från året innan, med rentav 45 000 personer. Över hälften av ökningen stod arbetsställena inom servicenäringarna (TOL H - S) för. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Nästa offentliggörande:
21.12.2020

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den offentliga sektorns StatFin-databastabeller har uppdaterats i anslutning till statistiken över regional företagsverksamhet
23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html