Julkaistu: 23.9.2015

Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2014 aikana 120 700 uutta opiskelijaa. Uusista opiskelijoista 48 300 opiskeli nuorille suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 34 500 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 37 900 ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Uusia opiskelijoita oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2014

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2014

Uusista opiskelijoista 38 prosenttia opiskeli tekniikan ja liikenteen koulutusalalla, 19 prosenttia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ja 18 prosenttia liiketalouden ja hallinnon alalla. Miehiä ja naisia oli uusissa opiskelijoissa lähes yhtä paljon. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli kuitenkin suurta. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla naisten osuus oli 83 prosenttia, tekniikan ja liikenteen alalla 19 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2014 aikana 321 700 opiskelijaa.

Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 170 000 opiskelijaa kalenterivuoden 2014 aikana. Tiedot nuorille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärästä on vuodesta 2013 lähtien saatavissa sekä koko kalenterivuodelta että syksyn poikkileikkausajankohdalta 20.9. Opiskelijoita nuorten koulutuksessa 20.9.2014 oli 129 100. Heitä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Oppilaitosmuotoisessa näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoita oli 101 800. Opiskelijoita oli 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoita oli 54 700 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 47 100.

Oppisopimuskoulutukseen osallistui 49 900 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 500 opiskeli opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 19 700 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 29 700 ammatillisessa lisäkoulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2010–2014

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2010–2014

Ammatillisen tutkinnon suoritti 72 000 opiskelijaa vuonna 2014. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 37 100, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 16 100 ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja 18 800. Tutkinnon suorittaneita oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 53 prosenttia oli naisia. Yli puolet, 56 prosenttia, tutkinnon suorittaneista opiskeli joko tekniikan ja liikenteen tai sosiaali-, terveys- ja liikunnan koulutusaloilla. Tutkinnon suorittaneista 17 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Tarkempia tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy tietokantataulukosta.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (216,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2014/aop_2014_2015-09-23_tie_001_fi.html