2011 - Vecka 50

Måndag, 12.12.2011
Byggnadskostnadsindex 2011, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 3,0 procent
Lönesummaindex 2011, oktober
Lönesumman ökade med 5,1 procent under augusti - oktober
Tisdag, 13.12.2011
Energiförbrukning 2010
Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010
Omsättning inom handeln 2011, oktober
Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,4 procent i oktober
Sökande till utbildning 2010
Direkt placering i fortsatta studier var år 2010 ännu svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter
Växthusgaser 2010
Växthusgasutsläppen nästan på samma nivå år 2010 som före recessionen
Onsdag, 14.12.2011
Konsumentprisindex 2011, november
Inflationen i november 3,4 procent
Omsättning inom servicebranschen 2011, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,2 procent under juli-september
Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, september
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 14 procent under juli - september
Omsättningsindex för industrin 2011, september
Omsättningen inom industrin ökade under juli - september med något under 6 procent jämfört med året innan
Vuxenutbildning vid läroanstalter 2010
Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2010
Ämnesval 2011
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2011
Torsdag, 15.12.2011
Energipriser 2011, 3:e kvartalet
Energipriserna fortsatte att stiga
Inkvarteringsstatistik 2011, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 8 procent i oktober
Undersökning om tidsanvändning 2009
Kvinnornas totala arbetstid högre än männens
Utrikeshandel med tjänster 2010
Överskottet i utrikeshandeln med tjänster ökade år 2010
Fredag, 16.12.2011
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades under juli - september
Dödsorsaker 2010
Antalet självmord lägst på över 40 år
Energianskaffning och -förbrukning 2011, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent under januari - september
Massmediestatistik 2010
Massmediemarknaden 2010 tryckta medier utvecklades svagt
Offentliga sektorns finansräkenskaper 2011, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 102,9 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2011
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,3 miljarder euro under tredje kvartalet 2011
Regionalräkenskaper 2009
Hushållens disponibla inkomster något stigande trots recessionen
Totalstatistik över inkomstfördelning 2010
Inkomstkillnaderna började öka år 2010
Veckan före Veckan efter

Dela