Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, augusti

Aktiebostadspriser 2005, 2:a kvartalet

2005
2:a kvartalet
Offentliggöranden