Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, augusti

Aktiebostadspriser 2005, 4:a kvartalet

2005
4:a kvartalet
Offentliggöranden